Gửi đi
ĐĂNG KÝ NHẬN  EBOOK PHẢN CHIẾU 
CON NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG BẠN

Cuốn sách sẽ giúp bạn biết cách

Hiểu đúng về lãnh đạo

Sự nhầm lẫn tai hại này thường xảy ra khi bạn chưa phân biệt được đâu là người quản lý và đâu là nhà lãnh đạo.

Lãnh đạo là người có khả năng gây ảnh hưởng

Bạn có thể trở thành lãnh đạo nếu như bạn có tầm ảnh hưởng đối với những người xung quanh. 

5 Cấp độ lãnh đạo

Để cải thiện năng lực lãnh đạo, trước hết bạn cần biết chính xác xuất phát điểm của mình. Xuất phát điểm của người lãnh đạo không quyết định đích đến của họ, chính vì thế, dù đang là nhà lãnh đạo ở cấp độ nào đi chăng nữa, một ngày không xa bạn vẫn có thể sẽ trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc. Nhưng trước hết, bạn hãy cầm bút và thử đánh dấu vào từng cấp độ bên trên để biết được vị trí hiện tại của mình.

PHẢN CHIẾU

CON NGƯỜI LÃNH ĐẠO TRONG BẠN