Gửi đi
ĐĂNG KÝ NHẬN  EBOOK THUẬT 
XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM VÔ ĐỊCH

Cuốn sách sẽ giúp bạn biết cách

Huấn luyện

Giúp cho đội ngũ có cùng tầm nhìn, giá trị và sự đổi mới

Tạo sự gắn kết

Cách thức để tạo sự gần gũi, đoàn kết giữa các thành viên trong đội nhóm

Giao tiếp và truyền thông nội bộ

Xây dựng luật chơi

Giải pháp khắc phục sự bất nhất trong việc truyền đạt thông tin nội bộ. 

Một tổ chức, đội nhóm buộc phải xây dựng được luật chơi, bởi nếu không có luật chung, người ta sẽ ứng xử bằng nguyên tắc của chính bản thân họ, bằng những kinh nghiệm cá nhân của họ, khi ấy sẽ làm mất đi tính trật tự và nhất quán.

THUẬT XÂY DỰNG

ĐỘI NHÓM VÔ ĐỊCH